Fytoterapie

Fytoterapie neboli bylinná léčba čínskými bylinami je jednou z hlavních pilířů léčby v Tradiční čínské medicíně. Vzhledem k velké rozloze Číny se nám naskýtá mnoho druhů léčivek, ale také minerálů a živočišných produktů. Každá bylinná směs je sestavena podle přísných pravidel a dlouhověkých zkušeností a každá bylina v ní má své specifické hierarchické postavení a společně pak vytváří specifické účinky, které dokážou nastolit harmonii zdraví v lidském organismu.

V těchto směsích se nevyužívají naše byliny – léčivky. Ne, že by byly méně účinné, ale proto že čínská bylinná léčba je svázána staletou empirií a postupy. Nedá se tedy říct, že květ lípy je sladký a můžeme ji použít ve směsi místo jiné sladké čínské byliny. Za tisícileté praxe jsou v čínské bylinné léčbě přesně popsány účinky nejen jednotlivých bylin, ale i jejich částí, protože každá část byliny může mít v popisu práce jiné účinky. Tudíž je v čínské fytoterapii rozdělené jednotlivé působení a termika květu, stonku, listu, kořene, ale i plodu. Aby toto platilo, musí být zachována tzv. geoautencitida. Protože jen léčivka, která historicky pochází z dané oblasti a dnes se v daných oblastech pěstuje, má zaručené popsané léčebné účinky ve starých čínských spisech. Účinky jednotlivých bylin ve směsi se synergicky načítají a výsledný efekt daleko převyšuje účinek každé dílčí léčivky. Proto se tolik lpí na dodržování starých postupů.

Po určité době podávání dané směsi se lidské tělo začne navracet do ztracení rovnováhy zdraví. Proto je potřebná kontrola klienta a jeho spolupráce při léčbě. Postupem času se dávky bylin snižují až do ztracena, kdy dochází k navození harmonie zdraví. Nejde tedy o celoživotní podávání dané směsi, ale o výuku organismu. I zde platí několik výjimek a to zvláště při akutních a krátkodobě trvajících stavech, kdy dojde k nasazení bylinné léčbě a k jejímu ukončení skokem.

Léčba čínskými bylinami je však omezena jejími chutěmi. V kronice Cou-čuan se píše:“ Ačkoliv dobrý lék je velmi hořký, moudrý člověk tě bude přemlouvat, abys jej požil - ví totiž, že zažene tvoji nemoc.“ Tento citát přesně vystihuje chuťové vlastnosti bylinných odvarů z čínských léčivek a to, že její chutě jsou poměrně hořké. Tímto nechceme odradit klienty od bylinné čínské léčby, ale upozornit na to, že nemusí být chuťově atraktivní. Úkolem TČM je nastolit harmonii zdraví v lidském těle a chuťové vlastnosti jsou až druhořadé. Kdo si chce vychutnat dobrý odvar, ať si udělá odvar z dobrého zeleného čaje, kterých máme na skladě mnoho.

Bylinná léčba je jednou z nejúčinnějších nefarmakologických postupů vůbec a koncentrace vypovídá o množství vyluhovaných účinných látek, které tvoří složitou skládanku zaměřenou na ovlivnění zdraví celého organismu.

Čínské bylinné směsi se nejčastěji podávají v podobě odvaru (tang), kdy se daná bylinná směs vaří po dobu asi 30 minut a popíjí 2x denně. Pro klienta daný odvar může připravit i bylinkárna a on jej pouze konzumuje. Jedná se, co se týče chutí o nejméně lákavé podávání bylin, ale za to nejúčinnější. Druhou možností podání je forma prášku (san), který klient krátce povaří 5-10 min a odvar vypije i s drtí. Další možností podání jsou bylinné granule/tablety, lisované bylinky v granulované podobě spojené neutrálním pojivem. Chuťově bezproblémové, účinnost nižší než u odvarů. Čtvrtou možností je podání v podobě lisovaných pilulek (wan), kdy je bylinný odvar vyvařen až na zbytečný prášek na dně, který je spojen neutrálním pojivem a podáván. Téže chuťově bezproblémový, s menší účinností než odvary, používaný na doléčení či u méně bezproblémových stavů.