TČM

Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém, který vychází ze starých taoistických metod, a jehož ústřední teorií je teorie yinu a yangu a teorie pěti prvků.

Celostní systém TČM je založen na komplexním přístupu ke klientovi. Terapeutovi nezajímá jen jeden jednotlivý příznak, se kterým k němu klient přichází, ale zajímají ho všechny příznaky, které tělo pacienta vykazuje. Je potřeba vždy zvážit zdravotní stav klienta celostně jako výsledek činnosti všech vnitřních orgánů a emoční zátěže, dále se bere v potaz i konstituce klienta a jeho historie zdravotního stavu. Lze potřeba vzít v úvahy i vnější faktory jako je roční období, klimatické prostředí, pracovní prostředí klienta atd. Na základě všech těchto faktorů pak terapeut postaví individuální léčbu a ušije ji na míru danému klientovi. V tom je velká úspěšnost TČM.

TČM svým přístupem neobnovuje jen stav vnitřní rovnováhy v člověku, ale dokáže i vrátit pocit zdraví, a pomáhá ho dlouhodobě udržet.

Tradiční čínská medicína používá pro navrácení zdraví klienta dovednosti spojené do velkého celku Yang Sheng Fa (péče o zdraví život), jehož součástí je akupunktura, fytoterapie (bylinná léčba), dietologie dle zásad TČM, Tui-na (čínská energetická masáž) a Qi-Gong (energetické cvičení) a další.

Diagnostika

Mnoho klientů se mi ptá:“proč je potřeba ještě čínská diagnostika, když jsem byl u svého doktora a ten řekl, že mi je…“. Diagnostika dle Tradiční čínské medicíny je založena na jiných principech a jedno staré čínské rčení praví:“stejná nemoc, různá léčba, různá nemoc stejná léčba“. Lze to vysvětlit na jednoduchém příkladu. Čínská medicína rozeznává přibližně 12 příčin bolestí hlavy a pro každou bolest zná jinou léčbu, ať již bylinami či akupunkturními sestavami. Proto nestačí přijít k terapeutovi TČM a říci mám migrénu a čekat na to, že terapeut otevře kuchařku akupunkturních bodů a receptů bylinné léčby a něco vám dá. Pokud má vybraný postup fungovat, musí se najít konkrétní problém. Musí se najít kořen problému a ten léčit. Nelze léčit jen jednotlivé větve problému a čekat, že se nemoc uzdraví. Navíc se sledují i jiné doplňující charakteristiky jako je změna počasí na bolest, denní doba, menstruační cyklus u žen apod. Výše uvedený výrok je i o tom, že zdánlivě nesourodá onemocnění se mohou napravit stejným způsobem. Proto vraťme se zpátky k Diagnostice podle Tradiční čínské medicíny a podívejme se na to, jaké postupy využívá:

  • První diagnostickou metodou je Naslouchání, kde se hodnotí kvalita hlasu a další přídatné „zvuky“ – dýchání, vzdychání, chrapot atd.

  • Druhou diagnostickou metodou je Dotazování, což je sestava otázek mapující organismus z pohledu tělesného, duševního i energetického. Jedná se o sestavu dotazů, která se ustálila v průběhu století a která zahrnuje i dotazy, a na které se běžný praktický doktor neptá – vztah k teplu a chladu, zhoršování obtíží během denní nebo roční doby, potíže ovlivňující emoce atd.

  • Třetí diagnostickou metodou je Pozorování, kde se hodnotí celkový vzhled, tzv. jiskra (duch) v očích, v držení těla apod. Do této kategorie patří i pozorování jazyka, což je metoda rozvinutá v čínské medicíně do nečekaných rozměrů. Tato diagnostika není nijak jednoduchá a terapeut nepozná hned podle jazyka co vám přesně je, ale reflektuje tato diagnostická metoda celkový stav, který může za dané onemocnění. Pro správné určení těchto diagnostických metod prosíme klienty, aby alespoň 2 hodiny před diagnostikou nejedli a nepili nic co by ovlivnilo barvu jazyka.

  • Čtvrtou diagnostickou metodou je Palpace – pohmat oblastí těla, kudy probíhají akupunkturní dráhy a na nich ležících bodů, které slouží jako maják světla daných nemocí. Eventuelně i pohmat problematických částí organismu – břich, bolavých nohou, dutin, hlavy apod. Do této kategorie patří i tajemná metoda vyšetření pulzu. Společně s vyšetřením jazyka je to metoda, bez které to v tradiční čínské medicíně nejde, Její zvládnutí je obtížnější, v rukou znalého diagnostika je však nástrojem k nezaplacení. Pohmat pulzu se provádí na obou zápěstích, která se rozdělí do tří sekcí. Pro správné určení pulzu prosíme, aby klient 1 hodinu před diagnostikou nejedl, aby pulz nebyl ovlivněn trávením.

  • Celá diagnostika ústí k sestavení diagnózy, znějící v duchu terminologie čínské medicíny a odtud je jen krůček k správnému určení léčby. Léčba je staletími ověřený a nezpochybněný proces. Terapeut například zjistí, že za daný problém může „Nedostatek yinu srdce“ a na základě určení příčiny nemoci se pak zvolí stoletími ověřený odvar „Tian Wang Bu Xin Dan“, v překladu Elixír nebeského císaře vyživující srdce, který byl poprvé publikován v roce 1638 n.l. a autorem je Hong Jiuyou. No a to by bylo, aby to nezabralo, když již tak dlouho na tuto nemoc působí.